FjendsSkiClub

Vi kommer altid ned...

Picnic

Vi nyder naturen - sammen...

For hyggens skyld

Uden mad og drikke...

Bliv medlem

Kontingent:
Personligt medlemsskab kr. 100,-
Familie medlemsskab kr. 250,-


Vi findes også på Facebook

 
Vi gør opmærksom på at flere rejseforsikringer har tillæg for skiferier, og dette tilråder vi, da du ellers risikerer selv at hænge på hjemtransport
Det blå sygesikringskort, som erstatter det gule i udlandet, dækker dig kun på det pågældende lands vilkår.
Søg info!
 

Udfyld denne blanket og send den til kasserer@fjendsskiclub.dk

Kontonr Fjends Skiclub: 8505 0003924580